Video-on-Demand: market data & analysis - تحلیل و بررسی بازار، درباره سرویس‌های VOD، جولای ۲۰۲۳

 

هنگامی که در مورد سرویس های ویدیوی درخواستی یا VOD صحبت می‌کنیم، باید بدانیم که این مفهوم شامل چه سرویس‌هایی می‌شود. امروزه سرویس‌های مبتنی بر ویدیوی درخواستی شامل SVOD, AVOD, TVOD, FAST و EST می‌باشند. شناخت هر کدام از این دسته‌بندی‌ها برای کسب و کارهای فعال در این حوزه مهم و بررسی دیتا و تحلیل آن نیز مهمتر از آن است. این گزاش از وبسایت Statista از سال ۲۰۱۷ شروع می‌شود و تا سال ۲۰۲۷ را پیش‌بینی می‌نماید. 

 

SVO(Subscription VOD) سرویس‌هایی که اشتراک ماهیانه می‌فروشند

AVOD(Advertising VOD) سرویس‌هایی که به جای دریافت پول از کاربر تبلیغ نمایش می‌دهند

TVOD(pay per view) سرویس‌هایی که کابر برای هر بار دیدن و یا اجاره محتوا، پرداخت می‌کند و دسترسی او محدود است

FAST(Free Supported Streaming TV) سرویس‌هایی که شبکه های تلویزیونی با برنامه‌های از پیش تعیین شده ارائه می‌دهند و بین برنامه‌ها تبلیغ پخش می‌کنند

EST(Video Download) سرویس‌هایی که کاربر با یکبار پرداخت به طور نا محدود به محتوای خریداری شده دسترسی دارد

 

تاریخ انتشار گزارش: جولای ۲۰۲۳

 

دانلود گزارش:

video-on-demand-market-data.pdf

 

فهرست مطالب:

Overview

Summary 5

Market Definition 6

Key Takeaways 7

Market Numbers

Revenue by Market 9

Average Revenue per User 12

Users 15

Company revenues 18

Brand share 19

Penetration rate 20

Subscribers by service 21

Company profile 22

Deep dives ۲۴

Appendix

Product Overview 22

Author 23